Ingia
  Create an account
Ukarasa Yako
Ingia Kati
 
 
 
Kiswahili

- Ukurasa Kuu
- Kumi Juu
- Mada Mpya
- Salimisha Habari
- Tafuta
- Kiswahili Jukwaa
- Kiswahili Wanachama
- Tathmini
- Ujumbe wa Kibinafsi
- Tafiti
- Majarida
- Hadithi Archive
- Maudhui
- Viungo vya Wavuti
- Vipakuliwa
- Maswali ya Kawaida
- Tunapendekeze
- Orodha ya Kuingia


Kubwa Hadithi Ya Leo

Hakuna hadithi kubwa ya leo, bado. Jiunge Sasa!

Idadi Ya Habari Kwa Mzunguko


bakom domstolens rättspraxis ya Kii
[ bakom domstolens rättspraxis ya Kii ]

·Hikma Ya Ruhusa Ya Ukewenza: Umoja wa Kiislamu wa Elimu Uchumi na Maendeleo Zanz
·Mama…Kisha Mama…Kisha Mama: Ni Mama Yako Ewe Mja Wa Allaah - Waja Wema Na Kuamil
·Haki Za Mume Na Mke: Nasaha Za Shaykh Kwa Wanandoa
·Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njema
·Simulizi (Kisa) Ya Hijaab Ya Khawla: Maoni ya Hijaab
·Hijrah: Chanzo Cha Mageuzi
·Kumtii Allaah Na Mtume Ni Njia Pekee Ya Uongofu
·Kumpenda Mtume (SAW) Ni Kumtii Na Kumfuata
·Mjue Mtume Wako (SAW) Vizuri Uzidi Kumpenda

Nani Ni Online

Saa hii, kuna hatua ya baraza na wewe mwenyewe 2 Mgeni (wageni) na 3 mwanachama (s) ambayo juu ya Hatua.

Mwanachama (wanachama) pamoja na wanachama wa Awqaf. kuona ni nyingine mbunge (s) online na wewe click Kubonyeza Hapa

Tafuta
Lugha

Mabadiliko ya lugha mbalimbali::


Categories Menu

Hakuna bidhaa sasa hivi kwa ajili ya kuzuia hili.

Sanduku Kuingia

Utani

Siri

Hawana akaunti bado? Unaweza kujenga mmoja. Kama Mtumiaji aliyesajiliwa unaweza kuwa na baadhi ya faida kama meneja wa mandhari, comments Configuration na maoni post kwa jina yako.

Makala Ya Zamani

Monday, December 03
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Saba - Wanaume Na Wanawake Watoao Sadaka
· Umuhimu Wa Kuchunga Wakati
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Tisa - Wanaume Na Wanawake Wanojihifadhi Tupu
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Tabia Za Mwenendo Wa Kiislamu
· Unavaa 'NIKE', Je, Unajua Maana Yake?
· Zichume Sifa Kumi Njema - Sifa Ya Kumi (Ya Mwisho) Wanaume Na Wanawake Wanaomdhu
· Msamaha Na Ujira Mkubwa Tutakaopata Baada Ya Kuzichuma Sifa Kumi Njema
Friday, June 29
· Sha'abaan: Fadhila Zake Na Uzushi Wa Nisfu Sha'abaan - Nasiha Za Minas
· Makatazo Ya Kishari'ah Kwa Wanawake - 5
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-3 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· Matayarisho Ya Ramadhaan: Jitathmini Kabla Ya Ramadhaan
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 4
· Yaliyokuwa Sunnah Na Bid'ah Katika Sherehe Za 'Iyd
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 3
· Fadhila Za Swawm: Funga inamuokoa mtu kutokana na moto, Swawm ni kinga kutokana
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 2
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat-sawdaa-2 (habba Soda - Chembe Nyeusi ) Sunnah -
· 'Iyd Taratibu Na Shari'ah Zake: Ahkaamul-'Iyd (Shari'ah Kati
· Makatazo Ya Kishari’ah Kwa Wanawake - 1
· Matumizi Ya Kunufaisha Ya Habbat Sawdaa-1 (haba Soda - Chembe Nyeusi )
Thursday, May 10
· Ukweli Kuhusu Mazishi Ya Kiislamu
· Haki Hii Haki Gani Mbele Ya Allaah?
· Simulizi (Kisa) Ya Hijaab Ya Khawla: Maoni ya Hijaab
· Baada Ya Kuhamia Madiynah: Mwenendo Wa Mitume ('Alayhimus Salaam)
· Mtume (Swalla Llaahu ‘Alayhi Wa Sallam) Akiwa Madiynah
· Hukumu Za Janaazah
· Makosa Ya Msingi Yaliyomo Ndani Ya Katiba Ya Jamhuri Ya Muungano Wa Tanzania Kwa
· Maovu Yanaofanyika Katika Sherehe Za ‘Arusi (Harusi)
· Isbaal – Vazi La Mwanamme Lenye Kuvuka Mafundo Ya Miguu (Uburuzaji Au Kuburura)
· Wasiya Wa Kishari'ah Wa Muislamu Kabla Hajafariki
· Fataawa Za Wanachuoni Kuhusu Mavazi Ya Mwanamke ‘Arusini Na Wanapokuwa Na Wanawa
· Maslahi Ya Jamii Ndani Ya Shari'ah
· Hijrah: Chanzo Cha Mageuzi
· Yampasayo Maiti
· Hijaab - Kuwajibika Kwake
· Kumtii Allaah Na Mtume Ni Njia Pekee Ya Uongofu
· Kauli Za Maimaam Wanne Kuhusu Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Kufuata Rai Zao
· Rudi Tena Ukaswali, Kwani Hukuswali Kwa jina la Allaah, Mwingi wa Rehma, Mwenye
· Kumpenda Mtume (SAW) Ni Kumtii Na Kumfuata
· Mwito Kutoka Masjidul-Haraam Kwa Wanawake Wote Waislamu Ulimwenguni!
· Mjue Mtume Wako (SAW) Vizuri Uzidi Kumpenda
· Hukmu Ya Kufuga Ndevu
· Kazi Katika Uislam: UTANGULIZI, HADHI YA KAZI, KAZI ZILIZOHARAMISHWA,
Tuesday, October 05
· Ingia Katika Milango Mingi Ya Kheri Ya Ramadhaan
· Tumkumbuke Allaah Sana Na Tuombe Maghfirah Baada Ya Kutenda Mema Katika Siku Kum
· Hajj: Hatua Kwa Hatua: Tazama Televisheni Ya Saudi Arabia kujua wanayofanya Mahu
· Makos Tanayohusu Twawaaf, Sa'y, Yanayotendeka Minaa, Katika Kisimamo Cha &#
Tuesday, May 11
· HADIYTH ARUBAINI ZA IMAAM AN-NAWAWIY NA TAFSIYR YA KISWAHILI
· SUNNAH NZURI KATIKA UISLAM: Jibu la Sheikh 'Abdul 'Aziz bin Baaz

Wazee Makala

Kiswahili

- Ukurasa Kuu
- Kumi Juu
- Mada Mpya
- Salimisha Habari
- Tafuta
- Kiswahili Jukwaa
- Kiswahili Wanachama
- Tathmini
- Ujumbe wa Kibinafsi
- Tafiti
- Majarida
- Hadithi Archive
- Maudhui
- Viungo vya Wavuti
- Vipakuliwa
- Maswali ya Kawaida
- Tunapendekeze
- Orodha ya Kuingia

Vazi Lipi Lililo Bora Mbele Ya Allaah?
 
 
Habari Idadi ya habari na hadithi Makala Bint Ahmadah

Amri kuu aliyopatiwa mwanamke wa Kiislamu inayomtofautisha na ndugu yake wa kiume ni ile inayosema: "Ee Mtume! Waambie wake zako, na binti zako, na wanawake wa Kiislamu wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane wasiudhiwe." (Suratul-Ahzaab: 59)

Vipi kuvaa nguo leo hii imekuwa viroja kwa Waislam? Kwani wamesahau mavazi yao, leo imekuwa watafuta kila mavazi kisha tunasema yetu, kisa tumejisahau lipi lililotulazimu kwetu na lililo muhimu kwetu na kwa Mola wetu?

Kwani kuiga mavazi yaliyokuwa si yetu Waislam hayajatuhusu kabisa. Lakini kwa mtizamo wa leo ndio tunakwenda na wakati. Ati kuvaa nguo kwenye magoti ndio kustaarabika kwa ulimwengu wa leo, kumbe kinyume chake ni kupotoka kimaadili. Ustaarabu wa kweli tunaotakiwa kujinasibisha nao ni ule uliokuwepo zama za Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) na Maswahaabah (Radhiya Allaahu ‘Anhum).

Wanawake katika zama hizo walikuwa ni wastaarabu wa maneno, vitendo na hata mavazi. Kwani akisimuliwa Bibi Faatwimah binti Rasuuli-Llaah vipi alivyokuwa mstaarabu si kwa watu wake tu, bali hata kwa ndugu zake wa kike pia anawagusa. Alijichunga ulimi wake, mwili wake, mpaka vitendo vyake hadi akawa mmoja kati ya wanawake bora duniani.

Pia tukitizama maana ya ustaarabu ni kuelimika kutokana na kitu fulani. Je wewe mwenzangu kuvaa mavazi yasiyostahiki mbele za watu ndio kustaarabika wakati dini yetu ya Kiislam imekwisha weka mavazi yanayotakiwa yavaliwe kwa mwanamke wa Kiislam. Elimu ya Qur-aan ndio ustaarabu wetu na tunalazimika kuitekeleza. Sio kuvaa kimini wala kijinzi. Je ikiwa wewe ni mama unavaa mavazi hayo mtoto naye avae vipi? Japo kuna baadhi yao huona fakhari kumuona mtoto wao amevaa jinzi na kitopu mbele ya watu. Na huwaonyesha marafiki zake kwa ufakhari.

Aya za Mungu tunazigeuza tunavyotaka sisi kwa kujitupia kitandio kichwani ukiambiwa useme si ushajisitiri. Kuna wengine wakiwa hawana vyeo huvaa vizuri tu, wakipata vyeo ndio huvua hijabu mpaka inafika wakati hata ule wa kujitupia haukai kichwani. Kwa hiyo Mungu ulimjua ulipokuwa na dhiki, wakati wa raha Hajulikani. Umesahau kwa kupata 'chako' kwenye dunia hii 'nzuri' iliyojaa starehe hatimaye ukamsahau Mungu. Je huu ndio uungwana tuliofunzwa na Uislamu? Tunashindwa na paka au mbwa anayefugwa na mwanaadamu. Paka au mbwa aliyefunzwa na akafunzika wanapoamrishwa na bwana wake hakaidi. Hata kama paka akifunzwa kukataa kula samaki asiyepikwa hatakula na atakula aliyepikwa tu.

Lakini wewe dada yangu unasahau kwamba kuna mafunzo maalum ya Qur-aan uliyopatiwa kuyafuata na kwamba hapa ulimwenguni umeletwa kwa lengo la kumuabudu Allaah tu. Lakini leo wasema unakwenda na wakati. Ole wako kwa kuifanya dunia ni yako kama alivyosema Allaah (Subhaanahu wa Ta’ala) katika Qur-aan tukufu:

"Wala usifuate (ukipita ukiyasema au kuyafanya) usiyo na ilimu (ujuzi) nayo. Hakika masikio na macho na moyo; hivyo vyote vitaulizwa." (Suraatul-Israa: 36)

Ni juu yetu kina dada wenzangu kujikamata vilivyo kwenye mafunzo sahihi ya Uislam wetu. Tusione hayyaa kumrekebisha dada mwenzetu anayeporomoka kimaadili. Msimamo unahitajika kwenye kivazi hasa kwa wale wanawake wanaofanya kazi. Kibarua kisiwe ndio sababu ya kumuasi Mola Mlezi. Vazi la Uislam kwa mwanamke ndio heshima yake na yetu sote kwa ujumla. Shime tukamatane masikio dada zangu!
 
 
 Posted By Posted juu ya Wednesday, December 19 @ 11:54:26 PST na MediaSwahiliTeam
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 
 
 
Comments & Debates :-: التعليقات والمحاورات

 
 
For Your Membership Comments And Registered Debates Please, See Below Or Register Here :-: للحصول على تعليقات عضويتك و مناقشات الأعضاء انظر من فضلك أدناه أو سجّل هنا
 
 
:-: Go Home :-: Go Top :-:
 

Kuhusiana Viungo

· zaidi Habari Idadi ya habari na hadithi Makala
· Habari na MediaSwahiliTeam


Kweli kusoma hadithi kuhusu Habari Idadi ya habari na hadithi Makala:
Vidokezo Muhimu Kwa Wazazi Wenye Wasichana Na Wavulana


Kifungu Rating

Wastani matokeo: 0
Kura: 0

Tafadhali chukua ya pili na kupiga kura kwa ajili ya makala hii:

bora Vizuri Sana Mema Kawaidar Mbaya

Chaguzi


 Chapa Rafiki Chapa Rafiki


Mada zinazohusiana

Habari Idadi ya habari na hadithi Makala

 

 
EsinIslam The Muslim World Portal For Islamics, News, Fatwas, Audios, Videos, Muslim News, Quranic Islamic Articles, Radio, Audio Quran, TV Channels, Fatwa Rulings, Muslim News Newspapers Magazines Headlines Articles Forums Schools, Universities, Colleges, Mosques, Qur'an, Hadith, Sunnah, Fiqh, Prayers, Salat, Fasting Ramadan, Vidoes, Books On EsinIslam.Com And Muxlima.Com

  :-: Go Home :-: Go Top :-: